Warunki rezerwacji

WARUNKI DOKONANIA REZERWACJI

Dokonując rezerwacji należy podać wszystkie dane osobowe :

- imię i nazwisko

- dokładny adres z kodem pocztowym

- nr telefonu kontaktowego

- nr PESEL

(bez dokładnych danych rezerwacja nie może być przyjęta)

RODZAJE USŁUG :

Dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności (wczasy zdrowotne lub pobyty lecznicze) nie są wymagane żadne dokumenty.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ( turnusy rehabilitacyjne) - dokument orzeczenia o niepełnosprawności powinien być dostarczony w dniu dokonania rezerwacji w biurze, nie ma możliwości dostarczenia dokumentu w późniejszym terminie oraz na turnus należy zabrać wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia (druk w załączniku na dole).

Zadatek w kwocie min. 400 zł/os płatny w dniu dokonania rezerwacji w biurze Resurs.

Osoby dokonujące rezerwacji w imieniu innej osoby obowiązkowo muszą posiadać upoważnienie osoby na rzecz której dokonują rezerwacji.