Kapitał ludzki

Centrum Rehabilitacyjno - Medyczne RESURS we Wrocławiu jest partnerem w realizacji projektów unijnych w ramach poddziałania 7.1.2

Centrum Rehabilitacyjno - Medyczne RESURS we Wrocławiu jest partnerem w realizacji projektów unijnych w ramach poddziałania 7.1.2


Potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź długotrwałym bezrobociem.


Realizujemy turnusy rehabilitacyjne wyjazdowe we własnych ośrodkach:

oraz w wielu podnajętych na terenie całego kraju, dostosowanych do przyjmowania osób niepełnosprawnych.


Realizujemy turnusy specjalistyczne m.in. z zakresu:

  • obsługi urządzeń biurowych
  • obsługi komputera
  • doradztwa zawodowego
  • warsztatów psychologicznych
  • aktywnego poszukiwania pracy
  • niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością


W organizacji turnusów rehabilitacyjnych jesteśmy prekursorem, wykorzystując swój potencjał służymy wszelką pomocą merytoryczną oraz doradczą.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.